Helt rätt tänkt, regeringen!

blackboard-1299841_1280

Det är kanske inte alla dagar som man jublar över politiska förslag och beslut, men nu får nog ändå svenska regeringen sägas ha slagit huvudet på spiken. Dagens Nyheter rapporterar att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser i alla ämnen.

Detta är helt rätt.

Sverige har (precis som många andra delar av västvärlden) jobbat för att samundervisning mellan flickor och pojkar. Vi ska inte dela upp undervisningen mellan könen eftersom alla former av könssegregation lägger grunden för ojämställdhet. Uppdelning av könen (t.ex. i skolan, på badhus och andra delar av samhället) görs främst på religiösa grunder. Och vad gäller religion får nog det franska synsättet sägas vara det mest framsynta: nämligen att javisst, det råder religionsfrihet, men ditt val av religion är din privatsak, det ska inte manifesteras ute i samhället.

Nu väntar vi med spänning på att lagförslaget blir till lag!

Advertisements